Porters værdikæde er en model, som anvendes inden for virksomhedsøkonomi til at analysere og forstå, hvordan en virksomhed skaber værdi gennem sine forskellige aktiviteter

06 november 2023 Peter Mortensen

ecommerce

Modellen er opkaldt efter Harvard-professoren Michael Porter, der introducerede konceptet i sin bog “Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance” fra 1985.

Årsagen til, at Porters værdikæde er så værdifuld, er dens evne til at identificere de nøgleaktiviteter i en virksomhed, der bidrager til dens overordnede konkurrencemæssige fordel. Det hjælper virksomheder med at analysere deres indre aktiviteter og forstå, hvordan de kan optimere dem for at opnå en bedre position på markedet.

Værdikæden består af to grundlæggende aktivitetsområder: primære og støtteaktiviteter. De primære aktiviteter omfatter indkøb, produktion, salg og markedsføring samt service. Disse aktiviteter er direkte forbundet til fremstilling og levering af produkter eller tjenester til kunderne. Støtteaktiviteterne omfatter infrastruktur, teknologisk udvikling, indkøb af ressourcer og menneskelige ressourcer. Disse aktiviteter understøtter de primære aktiviteter og bidrager til deres effektivitet og effektivitet.

Inden for hver aktivitet identificerer Porters værdikæde forskellige værdiskabende aktiviteter og tilførselskæder. For eksempel inden for indkøbsaktiviteten kan der være forhandling med leverandører eller en priskontrolproces, der bidrager til at skabe værdi. På denne måde giver værdikædemodellen virksomhederne mulighed for at undersøge og analysere hver aktivitet og identificere, hvor der kan være muligheder for at differentiere sig fra konkurrenterne.

Porters værdikæde har udviklet sig over tid. Oprindeligt blev det primært anvendt til at analysere virksomhedens interne aktiviteter. Det betragtede hver aktivitet som en separat enhed og fokuserede på at optimere effektiviteten og kvaliteten af hver enkelt. Men senere udviklede modellen sig til også at inkludere eksterne faktorer som leverandører, kunder, konkurrenter og det bredere forretningsmiljø.

I dag er Porters værdikæde blevet en vigtig del af strategisk planlægning og konkurrenceanalyse. Virksomheder bruger det til at identificere deres unikke konkurrencefordel og differentiere sig fra konkurrenterne. Ved at analysere hver enkelt aktivitet i værdikæden kan virksomhederne opnå et dybere indblik i deres egen værdiskabelse og identificere områder, hvor de kan forbedre deres konkurrenceposition.



For virksomheder er det vigtigt at forstå Porters værdikæde, da det kan hjælpe dem med at identificere deres styrker og svagheder og finde ud af, hvordan de kan skabe mere værdi for deres kunder og opnå en konkurrencemæssig fordel. Det kan også hjælpe virksomheder med at evaluere deres samarbejdspartnere og leverandører og identificere områder, hvor de kan optimere deres indkøb og ressourcestyring.

For private personer kan Porters værdikæde også være nyttig, når de overvejer at købe produkter eller ydelser fra forskellige virksomheder. Ved at forstå, hvordan en virksomhed skaber værdi gennem sine aktiviteter, kan forbrugerne tage mere informerede beslutninger og vælge det selskab, der bedst opfylder deres behov og forventninger.

I alt væsentligt er Porters værdikæde et kraftfuldt værktøj til at analysere og forstå, hvordan en virksomhed skaber værdi. Ved at identificere de vigtigste aktiviteter og tilførselskæder kan virksomheder opnå en konkurrencemæssig fordel og differentiere sig fra konkurrenterne. Uanset om du er en virksomhedsejer eller en forbruger, kan kendskab til Porters værdikæde hjælpe dig med at træffe mere informerede beslutninger og opnå en bedre position på markedet.

FAQ

Hvad er Porters værdikæde?

Porters værdikæde er en model, der bruges til at analysere og forstå, hvordan en virksomhed skaber værdi gennem sine forskellige aktiviteter. Det er opkaldt efter Harvard-professoren Michael Porter og hjælper virksomheder med at identificere nøgleaktiviteter, der bidrager til deres konkurrencemæssige fordel.

Hvordan har Porters værdikæde udviklet sig over tid?

Porters værdikæde har udviklet sig fra at være fokuseret på interne aktiviteter til også at inkludere eksterne faktorer som leverandører, kunder og konkurrenter. Modellen giver nu virksomheder mulighed for at evaluere deres samarbejdspartnere og identificere muligheder for at optimere deres konkurrenceposition.

Hvordan kan Porters værdikæde være relevant for mig?

Uanset om du er en virksomhedsejer eller forbruger, kan kendskab til Porters værdikæde hjælpe dig med at træffe bedre beslutninger. For virksomhedsejere kan det hjælpe med at identificere konkurrencefordelen og optimere værdiskabelsesprocesser. For forbrugere kan det hjælpe med at evaluere forskellige virksomheder og træffe mere informerede beslutninger om køb.

Flere Nyheder